Τεχνολογίες


Το ZERO-PLUS επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους και στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για οικιστικές εγκαταστάσεις Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας με τη χρήση καθιερωμένων και ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών σε επίπεδο κτιρίου ή/και οικισμού. Τα καινοτόμα στοιχεία στο κέλυφος, τα συστήματα αερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού, οι τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας και η ολοκληρωμένη διαχείριση ενεργειακών πόρων συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του έργου.

Ένα συνοπτικό διάγραμμα όλων των στοιχείων που συγκροτούν το έργο ZERO-PLUS παρέχει μια γενική εικόνα των ανανεώσιμων τεχνολογιών καθώς και της εφαρμογής και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Λεπτομερέστερες πληροφορίες για κάθε τεχνολογία μπορούν να βρεθούν κάνοντας κλικ στις εικόνες του προϊόντος που παρέχονται στην κατηγορία «Επισκόπηση τεχνολογιών».

Επιπλέον, η ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στο ZERO-PLUS παρουσιάζονται στο ABB Smart Lab και εκτίθονται στις εγκαταστάσεις της ABB στην Dalmine. Κάτω από την κατηγορία "ABB Smart Lab" όλοι οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν μια ιδέα της διαδραστικής επίδειξης που καλύπτει τις περισσότερες από τις μεγάλες τάσεις, όπως π.χ. δείκτης απόρριψης φορτίου, ενσωματωμένη φωτοβολταϊκή (PV) παραγωγή, αποθήκευση, EV φόρτιση, αυτοματισμοί οικίας κλπ.

Μια άλλη έκθεση των τεχνολογιών ZERO-PLUS που επιλέγονται για τους τέσσερις οικισμούς μελέτης περιπτώσεων εμφανίζεται στην κατηγορία "Εργαστήριο Ρομποτικής του TUM” που βρίσκεται στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Εδώ παρουσιάζονται μακέτες πλήρους κλίμακας που επιδεικνύουν τις διαδικασίες συναρμολόγησης των στοιχείων παραγωγής ενέργειας.

Εικόνες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου