Σεμινάριο Στρατηγικής Αξιοποίησης των βασικών αποτελεσμάτων του προγράμματος ZERO-PLUS


Παράλληλα με την 3η συνάντηση προόδου του προγράμματος ZERO-PLUS, πραγματοποιήθηκε και ένα σεμινάριο Στρατηγικής Αξιολόγησης από την Support Services for Exploitation of Research Results (SSERR). Έλαβε χώρα στις 15 Μαρτίου 2017 στο Παλέρμο της Ιταλίας και φιλοξενήθηκε από τον συνεργάτη του προγράμματος ΑRCA. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συνεργαζόμενοι φορείς του ZERO-PLUS και ο εμπειρογνώμονας της ΜΕΤΑ-group συνεργάστηκαν και κατέληξαν σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με:

  • Την αξιοποίηση των βασικών αποτελεσμάτων του προγράμματος
  • Τους εταίρους του προγράμματος που θα επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια για κάθε αποτέλεσμα
  • Τις προθέσεις κάθε εταίρου όσον αφορά τη διάδοση και τη χρήση όλων των αποτελεσμάτων
  • Τις συγκρούσεις συμφερόντων και αδυναμίας στο σχέδιο/πλάνο προς εκμετάλλευση.Εικόνες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου