Συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης του ΖERO-PLUS


Η επιτροπή αξιολόγησης του ZERO-PLUS αποτελείται από εμπειρογνώμονες από τον κατασκευαστικό και ακαδημαϊκό χώρο. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της επιτροπής στην Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση είχε ως στόχο την αξιολόγηση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμό των 4 οικισμών του προγράμματος ZERO-PLUS. Η κοινοπραξία ZERO-PLUS θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη της επιτροπής για τη συμμετοχή τους και την πολύτιμη ανατροφοδότηση που παρείχαν. Οι παρατηρήσεις καθώς και οι προτάσεις τους είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω βελτίωση του σχεδιασμού των οικισμών του προγράμματος ZERO-PLUS.


Εικόνες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου