Δραστηριότητες

3η συνάντηση προόδου ZERO-PLUS


Η 3η συνάντηση προόδου με σκοπό τον έλεγχο της προόδου του προγράμματος έλαβε χώρα στο Παλέρμο της Ιταλίας στις 16 και 17 Μαρτίου του 2017 και φιλοξενήθηκε από την ARCA. Βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο σχεδιασμός των Μελετών Περίπτωσης και το επιχειρηματικό πλάνο του ΖERO-PLUS.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτος των άλλων και 3 μέλη της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Ομάδας, προερχόμενα τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον κατασκευαστικό χώρο, συνεισφέροντας στην διαδικασία με τη διεπιστημονική τους άποψη για την πρόοδο του προγράμματος καθώς και του σχεδιασμό του κατασκευαστικού πλάνου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ηλιακό εργαστήριο της ARCA (εγκαταστάσεις FAE-HCPV και LFR-FRESCO) και στο εργαστήριο SolarInvent (HVAC freescoo) όπου και έγινε επίδειξη των καινοτόμων τεχνολογιών του ZERO-PLUS.


Σεμινάριο Στρατηγικής Αξιοποίησης των βασικών αποτελεσμάτων του προγράμματος ZERO-PLUS


Παράλληλα με την 3η συνάντηση προόδου του προγράμματος ZERO-PLUS, πραγματοποιήθηκε και ένα σεμινάριο Στρατηγικής Αξιολόγησης από την Support Services for Exploitation of Research Results (SSERR). Έλαβε χώρα στις 15 Μαρτίου 2017 στο Παλέρμο της Ιταλίας και φιλοξενήθηκε από τον συνεργάτη του προγράμματος ΑRCA. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συνεργαζόμενοι φορείς του ZERO-PLUS και ο εμπειρογνώμονας της ΜΕΤΑ-group συνεργάστηκαν και κατέληξαν σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με:

  • Την αξιοποίηση των βασικών αποτελεσμάτων του προγράμματος
  • Τους εταίρους του προγράμματος που θα επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια για κάθε αποτέλεσμα
  • Τις προθέσεις κάθε εταίρου όσον αφορά τη διάδοση και τη χρήση όλων των αποτελεσμάτων
  • Τις συγκρούσεις συμφερόντων και αδυναμίας στο σχέδιο/πλάνο προς εκμετάλλευση.2η συνάντηση εταίρων του ZERO-PLUS


Η 2η συνάντηση εταίρων του προγράμματος ZERO-PLUS έλαβε χώρα στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονική στις 12-13 Σεπτεμβρίου 2016. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από την εταιρεία FIBRAN (Ελλάδα), εταίρο το προγράμματος. Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των 4 πιλοτικών έργων τόσο σε επίπεδο κτιρίου όσο και σε επίπεδο οικισμού καθώς και τα τελικά ολοκληρωμένα σχέδια των ZERO PLUS οικισμών. Στη συνάντηση συμμετείχαν 25 μέλη της κοινοπραξίας, τα οποία παρουσίασαν την εώς τώρα πρόοδο τους και συζήτησαν το σχεδιασμό των εργασιών για τους επόμενους μήνες. Η προοδος του προγράμματος, κρίθηκε ιδιαιτέρως ικανοποιητική καθώς πραγματοποιήθηκε πολύ σημαντικό έργο από την τελευταία συνάντηση.

Στη συνάντηση κλήθηκε και συμμετείχε και ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας ο οποίος προσέφερε πολύτιμες παρατηρήσεις και προτάσεις στην κοινοπραξία σχετικά με την εξέλιξη και την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Στα πλαίσια της συνάντησης οργανώθηκε και επίσκεψη στο εργοστάσιο της FIBRAN, όπου ακολούθησε επιδείξη τόσο της διαδικασία παραγωγής όσο και των ίδιων των προϊόντων θερμομόνωσης της FIBRAN. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θερμομονωντικά υλικά (εξηλασμένη πολυστερίνη – xps) που θα χρησιμοποιηθούν σε τρία από τα τέσσερα πιλοτικά έργα.


Συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης του ΖERO-PLUS


Η επιτροπή αξιολόγησης του ZERO-PLUS αποτελείται από εμπειρογνώμονες από τον κατασκευαστικό και ακαδημαϊκό χώρο. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της επιτροπής στην Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση είχε ως στόχο την αξιολόγηση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμό των 4 οικισμών του προγράμματος ZERO-PLUS. Η κοινοπραξία ZERO-PLUS θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη της επιτροπής για τη συμμετοχή τους και την πολύτιμη ανατροφοδότηση που παρείχαν. Οι παρατηρήσεις καθώς και οι προτάσεις τους είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω βελτίωση του σχεδιασμού των οικισμών του προγράμματος ZERO-PLUS.


CIB New Commission - TG93 Building Zero Energy Settlements 

Το CIB όρισε μια νέα Επιτροπή: TG93 Building Zero Energy Settlements. Η θητεία της Επιτροπής θα είναι μέχρι τα μέσα του 2019. Το συντονισμό της Επιτροπής έχουν αναλάβει ο Dr. Thomas Bock Καθηγητής στο Πολυτεχνείου του Μονάχου στη Γερμανία και ο Δρ. Μάνθος Σανταμούρης Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στόχοι
Η υλοποίηση οικισμών μηδενικής (ή σχεδόν μηδενικής) ενεργειακής κατανάλωσης απαιτεί την ανάπτυξη και υλοποίηση καλά καθορισμένων και ταυτόχρονα οικονομικών και βιώσιμων τεχνολογιών και πρακτικών, που θα λαμβάνουν υπόψη τη βελτιστοποίηση τόσο της παραγωγής εκτός πεδίου, όσο και τις δραστηριότητες της επιτόπιας κατασκευής. Με βάση τα παραπάνω οι στόχοι του TG93 είναι:

  • Να αναγνωρίσει και να αναπτύξει ερευνητικές και βιομηχανικές πρακτικές που εστιάζουν σε ολοκληρωμένες μεθοδολογίες που επιτρέπουν καινοτόμες λύσεις για μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια και οικισμούς.
  • Να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία και τη διάχυση πληροφοριών για την υποστήριξη της ανάπτυξης της τεχνολογίας για τα μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια και οικισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εικόνες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου