Δραστηριότητες

5η συνάντηση προόδου ZERO-PLUS


The 5th ZERO-PLUS progress meeting took place on the 14th to 16th of March 2018. It was hosted by the project partner JRHT (Joseph Rowntree Housing Trust) at the Bedern Hall in York, UK.

The main focus of the meeting was on the status and planning for the construction of the case studies and on the business plan for commercial-scale implementation of the technologies and processes developed in the project.

The meeting was attended by one member of the External Advisory Panel (EAP) coming from the construction industry (Bouygues Construction) that provided his interdisciplinary view of the project progress and the construction planning.

 

4η συνάντηση προόδου ZERO-PLUS


Η 4η συνάντηση προόδου του ZERO-PLUS πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, στην Ελλάδα στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2017. Τη συνάντηση φιλοξένησε ο εταίρος του έργου TUC (Technical University of Crete - Πολυτεχνείο Κρήτης). Το επίκεντρο της συνάντησης ήταν η κατάσταση και ο σχεδιασμός για την κατασκευή των Μελετών Περίπτωσης αλλά και η ενσωμάτωση των τεχνολογιών του ZERO-PLUS στο σχεδιασμό τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν δύο μέλη της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Ομάδας (External Advisory Panel - EAP) που προέρχονται τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από τον κατασκευαστικό κλάδο (Πανεπιστήμιο του Παλέρμο και Bouygues Construction). Τα μέλη της της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Ομάδας παρείχαν τη διεπιστημονική τους άποψη για την πρόοδο του Έργου και τον προγραμματισμό των κατασκευών.


3η συνάντηση προόδου ZERO-PLUS


Η 3η συνάντηση προόδου με σκοπό τον έλεγχο της προόδου του προγράμματος έλαβε χώρα στο Παλέρμο της Ιταλίας στις 16 και 17 Μαρτίου του 2017 και φιλοξενήθηκε από την ARCA. Βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο σχεδιασμός των Μελετών Περίπτωσης και το επιχειρηματικό πλάνο του ΖERO-PLUS.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτος των άλλων και 3 μέλη της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Ομάδας, προερχόμενα τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον κατασκευαστικό χώρο, συνεισφέροντας στην διαδικασία με τη διεπιστημονική τους άποψη για την πρόοδο του προγράμματος καθώς και του σχεδιασμό του κατασκευαστικού πλάνου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ηλιακό εργαστήριο της ARCA (εγκαταστάσεις FAE-HCPV και LFR-FRESCO) και στο εργαστήριο SolarInvent (HVAC freescoo) όπου και έγινε επίδειξη των καινοτόμων τεχνολογιών του ZERO-PLUS.


Ημερίδα για τα πιλοτικά του ZERO-PLUS


Στο πλαίσιο της 4ης συνάντησης προόδου του πρόγραμματος ZERO-PLUS, οργανώθηκε ημερίδα αφιερωμένη στα πιλοτικά κτίρια του ZERO-PLUS. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου στα Χανιά και φιλοξενήθηκε από τον εταίρο TUC.

Η ημερίδα συνετέλεσε στην:

 • Αξιολόγηση της συνεργασίας των διαφόρων τεχνολογιών στο σχεδιασμό των κατοικιών
 • Αξιολόγηση της ενεργειακής διαχείρισης, αποθήκευσης και παρακολούθησης των συστημάτων κάθε κατοικίας
 • Προσδιορισμό των κινδύνων κατά τη φάση υλοποίησης των έργων.

Ένα πάνελ από διακεκριμένους επιστήμονες τόσο από πανεπιστημιακά ιδρύματα, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα συμμετείχε στην ημερίδα προσφέροντας την εμπειρία τους για την υλοποίηση και το σχεδιασμο των πιλοτικών.


Σεμινάριο Στρατηγικής Αξιοποίησης των βασικών αποτελεσμάτων του προγράμματος ZERO-PLUS


Παράλληλα με την 3η συνάντηση προόδου του προγράμματος ZERO-PLUS, πραγματοποιήθηκε και ένα σεμινάριο Στρατηγικής Αξιολόγησης από την Support Services for Exploitation of Research Results (SSERR). Έλαβε χώρα στις 15 Μαρτίου 2017 στο Παλέρμο της Ιταλίας και φιλοξενήθηκε από τον συνεργάτη του προγράμματος ΑRCA. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συνεργαζόμενοι φορείς του ZERO-PLUS και ο εμπειρογνώμονας της ΜΕΤΑ-group συνεργάστηκαν και κατέληξαν σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με:

 • Την αξιοποίηση των βασικών αποτελεσμάτων του προγράμματος
 • Τους εταίρους του προγράμματος που θα επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια για κάθε αποτέλεσμα
 • Τις προθέσεις κάθε εταίρου όσον αφορά τη διάδοση και τη χρήση όλων των αποτελεσμάτων
 • Τις συγκρούσεις συμφερόντων και αδυναμίας στο σχέδιο/πλάνο προς εκμετάλλευση.Εικόνες

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου