Δραστηριότητες

4η συνάντηση προόδου ZERO-PLUS


Η 4η συνάντηση προόδου του ZERO-PLUS πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, στην Ελλάδα στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2017. Τη συνάντηση φιλοξένησε ο εταίρος του έργου TUC (Technical University of Crete - Πολυτεχνείο Κρήτης). Το επίκεντρο της συνάντησης ήταν η κατάσταση και ο σχεδιασμός για την κατασκευή των Μελετών Περίπτωσης αλλά και η ενσωμάτωση των τεχνολογιών του ZERO-PLUS στο σχεδιασμό τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν δύο μέλη της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Ομάδας (External Advisory Panel - EAP) που προέρχονται τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από τον κατασκευαστικό κλάδο (Πανεπιστήμιο του Παλέρμο και Bouygues Construction). Τα μέλη της της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Ομάδας παρείχαν τη διεπιστημονική τους άποψη για την πρόοδο του Έργου και τον προγραμματισμό των κατασκευών.


Ημερίδα για τα πιλοτικά του ZERO-PLUS


Στο πλαίσιο της 4ης συνάντησης προόδου του πρόγραμματος ZERO-PLUS, οργανώθηκε ημερίδα αφιερωμένη στα πιλοτικά κτίρια του ZERO-PLUS. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου στα Χανιά και φιλοξενήθηκε από τον εταίρο TUC.

Η ημερίδα συνετέλεσε στην:

 • Αξιολόγηση της συνεργασίας των διαφόρων τεχνολογιών στο σχεδιασμό των κατοικιών
 • Αξιολόγηση της ενεργειακής διαχείρισης, αποθήκευσης και παρακολούθησης των συστημάτων κάθε κατοικίας
 • Προσδιορισμό των κινδύνων κατά τη φάση υλοποίησης των έργων.

Ένα πάνελ από διακεκριμένους επιστήμονες τόσο από πανεπιστημιακά ιδρύματα, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα συμμετείχε στην ημερίδα προσφέροντας την εμπειρία τους για την υλοποίηση και το σχεδιασμο των πιλοτικών.


Σεμινάριο Στρατηγικής Αξιοποίησης των βασικών αποτελεσμάτων του προγράμματος ZERO-PLUS


Παράλληλα με την 3η συνάντηση προόδου του προγράμματος ZERO-PLUS, πραγματοποιήθηκε και ένα σεμινάριο Στρατηγικής Αξιολόγησης από την Support Services for Exploitation of Research Results (SSERR). Έλαβε χώρα στις 15 Μαρτίου 2017 στο Παλέρμο της Ιταλίας και φιλοξενήθηκε από τον συνεργάτη του προγράμματος ΑRCA. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συνεργαζόμενοι φορείς του ZERO-PLUS και ο εμπειρογνώμονας της ΜΕΤΑ-group συνεργάστηκαν και κατέληξαν σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με:

 • Την αξιοποίηση των βασικών αποτελεσμάτων του προγράμματος
 • Τους εταίρους του προγράμματος που θα επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια για κάθε αποτέλεσμα
 • Τις προθέσεις κάθε εταίρου όσον αφορά τη διάδοση και τη χρήση όλων των αποτελεσμάτων
 • Τις συγκρούσεις συμφερόντων και αδυναμίας στο σχέδιο/πλάνο προς εκμετάλλευση.3η συνάντηση προόδου ZERO-PLUS


Η 3η συνάντηση προόδου με σκοπό τον έλεγχο της προόδου του προγράμματος έλαβε χώρα στο Παλέρμο της Ιταλίας στις 16 και 17 Μαρτίου του 2017 και φιλοξενήθηκε από την ARCA. Βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο σχεδιασμός των Μελετών Περίπτωσης και το επιχειρηματικό πλάνο του ΖERO-PLUS.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτος των άλλων και 3 μέλη της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Ομάδας, προερχόμενα τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον κατασκευαστικό χώρο, συνεισφέροντας στην διαδικασία με τη διεπιστημονική τους άποψη για την πρόοδο του προγράμματος καθώς και του σχεδιασμό του κατασκευαστικού πλάνου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ηλιακό εργαστήριο της ARCA (εγκαταστάσεις FAE-HCPV και LFR-FRESCO) και στο εργαστήριο SolarInvent (HVAC freescoo) όπου και έγινε επίδειξη των καινοτόμων τεχνολογιών του ZERO-PLUS.


Συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης του ΖERO-PLUS


Η επιτροπή αξιολόγησης του ZERO-PLUS αποτελείται από εμπειρογνώμονες από τον κατασκευαστικό και ακαδημαϊκό χώρο. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της επιτροπής στην Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση είχε ως στόχο την αξιολόγηση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμό των 4 οικισμών του προγράμματος ZERO-PLUS. Η κοινοπραξία ZERO-PLUS θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη της επιτροπής για τη συμμετοχή τους και την πολύτιμη ανατροφοδότηση που παρείχαν. Οι παρατηρήσεις καθώς και οι προτάσεις τους είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω βελτίωση του σχεδιασμού των οικισμών του προγράμματος ZERO-PLUS.


Εικόνες

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου