Νέα


Όλες οι τρέχουσες ειδήσεις και εκδηλώσεις που εκτελούνται από τους εταίρους του έργου κοινοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του ZERO-PLUS καθώς και μέσω των σελίδων Facebook και Twitter του έργου.

Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (newsletters) χρησιμοποιούνται συχνά για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με το πρόγραμμα ZERO-PLUS. Το ενημερωτικό δελτίο του ZERO-PLUS κυκλοφορεί κάθε τέσσερις μήνες και αρχειοθετείται κάτω από την κατηγορία "Δελτία Τύπου", έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες να μπορούν να διαβάσουν παρελθούσες δραστηριότητες και ειδήσεις. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο στην ιστοσελίδα ZERO-PLUS.

Η άψογη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των εταίρων του έργου είναι απαραίτητη για την επιτυχή εξέλιξη του ZERO-PLUS. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, πραγματοποιούνται συναντήσεις των εταίρων για το έργο από κοντά κάθε έξι μήνες. Πληροφορίες σχετικά με τις συναντήσεις, τις εκδηλώσεις και τα εργαστήρια του έργου βρίσκονται στην κατηγορία "Δραστηριότητες".

Η περαιτέρω επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου πραγματοποιείται μέσω τηλεοράσεως ή ραδιοφώνου. Όλες οι συνεντεύξεις που δόθηκαν από τους εταίρους του προγράμματος βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ZERO-PLUS στην κατηγορία "Συνεντεύξεις".

Εικόνες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου


I agree to the processing of my given personal data for the shipment of the ZERO-PLUS newsletter through TUM.

At any given time, without affecting the legitimacy of the processing of my data on the basis of prior approval, I may withdraw my consent until my submission of consent on the basis of Article 6(1) General Data Protection Regulation. Upon receiving my notice of withdrawal of consent, the controller will directly delete all of my personal data from the shipment of the newsletter.

Our processor in the context of the mailing is: rapidmail (www.rapidmail.de).

By law, participants have a right to information, rectification, erasure, restriction of processing, or objection to processing or data portability. Furthermore, participants have a right of complaint and the right to appeal to the Bavarian commissioner for data protection.

Further questions or a withdrawal should be addressed to us (info(at)br2.ar.tum.de) or the data protection (www.datenschutz.tum.de).