Νέα


Όλες οι τρέχουσες ειδήσεις και εκδηλώσεις που εκτελούνται από τους εταίρους του έργου κοινοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του ZERO-PLUS καθώς και μέσω των σελίδων Facebook και Twitter του έργου.

Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (newsletters) χρησιμοποιούνται συχνά για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με το πρόγραμμα ZERO-PLUS. Το ενημερωτικό δελτίο του ZERO-PLUS κυκλοφορεί κάθε τέσσερις μήνες και αρχειοθετείται κάτω από την κατηγορία "Δελτία Τύπου", έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες να μπορούν να διαβάσουν παρελθούσες δραστηριότητες και ειδήσεις. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο στην ιστοσελίδα ZERO-PLUS.

Η άψογη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των εταίρων του έργου είναι απαραίτητη για την επιτυχή εξέλιξη του ZERO-PLUS. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, πραγματοποιούνται συναντήσεις των εταίρων για το έργο από κοντά κάθε έξι μήνες. Πληροφορίες σχετικά με τις συναντήσεις, τις εκδηλώσεις και τα εργαστήρια του έργου βρίσκονται στην κατηγορία "Δραστηριότητες".

Η περαιτέρω επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου πραγματοποιείται μέσω τηλεοράσεως ή ραδιοφώνου. Όλες οι συνεντεύξεις που δόθηκαν από τους εταίρους του προγράμματος βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ZERO-PLUS στην κατηγορία "Συνεντεύξεις".

Εικόνες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου