Δελτίο


Σε αυτό το πρώτο δελτίο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την κοινοπραξία την πρώτη περίοδο του έργου – από 1 Οκτωβρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016. Αρχικά, παρουσιάζονται εν συντομία οι τέσσερεις μελέτες περίπτωσης (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, και Κύπρος) και οι τεχνολογίες ZERO-PLUS (SBskin, HCPV, Solarinvent Freescoo, FIBRAN, WindRailÒ, και ABB). Έπειτα, παρέχεται μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων του έργου στα ακόλουθα πεδία:

 • Πρόοδος της επιστήμης σε Οικισμούς Σχεδόν Μηδενικής (NZE) και Θετικής Ενεργειακής κατανάλωσης
 • Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση των Αρθρωτών Μονάδων Κελύφους
 • Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας των Κτιρίων
 • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση των NZE τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε Επίπεδο Οικισμού – Δημιουργία Πρωτόκολλων Προσομοίωσης και Παρακολούθησης
 • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση των Οικισμών ZERO-PLUS
 • Διαχείριση Κατασκευής, Διαχείριση Κόστους και Εφαρμογή των Καινοτόμων Τεχνολογιών
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Απόδοσης των Οικισμών
 • Ανάλυση αγοράς και μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης
 • Διάδοση.

 

Εικόνες

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου