Φυλλάδιο


Σε αυτό το πρώτο Φυλλάδιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την κοινοπραξία την πρώτη περίοδο του έργου – από 1 Οκτωβρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016. Αρχικά, παρουσιάζονται εν συντομία οι τέσσερεις μελέτες περίπτωσης (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, και Κύπρος) και οι τεχνολογίες ZERO-PLUS (SBskin, HCPV, Solarinvent Freescoo, FIBRAN, WindRailÒ, και ABB). Έπειτα, παρέχεται μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων του έργου στα ακόλουθα πεδία:

 • Πρόοδος της επιστήμης σε Οικισμούς Σχεδόν Μηδενικής (NZE) και Θετικής Ενεργειακής κατανάλωσης
 • Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση των Αρθρωτών Μονάδων Κελύφους
 • Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας των Κτιρίων
 • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση των NZE τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε Επίπεδο Οικισμού – Δημιουργία Πρωτόκολλων Προσομοίωσης και Παρακολούθησης
 • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση των Οικισμών ZERO-PLUS
 • Διαχείριση Κατασκευής, Διαχείριση Κόστους και Εφαρμογή των Καινοτόμων Τεχνολογιών
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Απόδοσης των Οικισμών
 • Ανάλυση αγοράς και μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης
 • Διάδοση.

Στο δεύτερο φυλλάδιο, περιγράφονται τα επιτεύγματα της κοινοπραξίας του ZERO-PLUS κατά την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017. Δίνεται κυρίως έμφαση στον τελικό σχεδιασμό και τις τεχνολογίες που επιλέχθηκαν για τους τέσσερις οικισμούς (SBskin, HCPV, Freescoo, FIBRAN, WindRailÒ, and ABB) καθώς και τον σχεδιασμό για την πραγματοποίησή τους. Για κάθε μια από τις τέσσερις μελέτες περίπτωσης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κύπρος και Γαλλία) παρουσιάζεται η παρακάτω πληροφορία:

 • Περιγραφή της μελέτης περίπτωσης
 • Διαδικασία επιλογής των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε κάθε μελέτη περίπτωσης
 • Εφαρμογή των τεχνολογιών στις μελέτες περίπτωσης
 • Έλεγχος και Αξιολόγηση της απόδοσης των τεχνολογιών.

Τέλος, παρουσιάζεται το επεξηγηματικό υπόμνημα (business case) και η εμπορικότητα (market potential) για τους οικισμούς ZERO-PLUS καθώς και οι δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους του έργου.


 

Εικόνες

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου