Αποτελέσματα


Η επιτυχία του έργου ZERO-PLUS εξαρτάται από τα εξαιρετικά αποτελέσματά του καθώς και από τη διάδοση, την επικοινωνία και την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης στο ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες από τη βιομηχανία, τους σχεδιαστές-οργανωτές, τους πολιτικούς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους ακαδημαϊκούς κ.ά.

Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο του έργου διανέμονται μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας. Κάθε χρόνο, τα επιτεύγματα του έργου ZERO-PLUS συνοψίζονται και δημοσιεύονται σε ένα φυλλάδιο, το οποίο αρχειοθετείται στην κατηγορία "Φυλλάδιο".

Τα αποτελέσματα του έργου ZERO-PLUS δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά. Οι δημοσιεύσεις, οι οποίες είναιανοιχτής πρόσβασης, μεταφορτώνονται στην κατηγορία "Δημοσιεύσεις".

Επιπλέον, τα αποτελέσματα που παράγονται κατά τη διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερέστερων πληροφοριών σχετικά με τις αναλύσεις, τις μεθόδους και τις διαδικασίες, τεκμηριώνονται στις δημόσιες εκθέσεις στην κατηγορία "Δημόσια Παραδοτέα". Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ευκαιρία να κατεβάσουν τις εκθέσεις αυτές.

Εικόνες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου


I agree to the processing of my given personal data for the shipment of the ZERO-PLUS newsletter through TUM.

At any given time, without affecting the legitimacy of the processing of my data on the basis of prior approval, I may withdraw my consent until my submission of consent on the basis of Article 6(1) General Data Protection Regulation. Upon receiving my notice of withdrawal of consent, the controller will directly delete all of my personal data from the shipment of the newsletter.

Our processor in the context of the mailing is: rapidmail (www.rapidmail.de).

By law, participants have a right to information, rectification, erasure, restriction of processing, or objection to processing or data portability. Furthermore, participants have a right of complaint and the right to appeal to the Bavarian commissioner for data protection.

Further questions or a withdrawal should be addressed to us (info(at)br2.ar.tum.de) or the data protection (www.datenschutz.tum.de).