Σχετικά με το έργο ZERO-PLUS

ZERO-PLUS
Επιτυγχάνοντας σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση καθώς και θετικό ισοζύγιο ενέργειας σε Ευρωπαϊκούς οικισμούς με τη χρήση προηγμένων ενεργειακών τεχνολογιών

Τα κτίρια και οι οικισμοί πλεον αναμένονται όλο και περισσότερο να ανταποκρίνονται σε υψηλότερα και δυνητικά πιο πολύπλοκα επίπεδα απόδοσης. Θα πρέπει να είναι βιώσιμα, να χρησιμοποιούν μηδενική καθαρή ενέργεια, να είναι υγιή και άνετα, με χρήση δικτύων ενέργειας, αλλά οικονομικά ως προς την κατασκευή και την συντήρηση. Τα κτίρια είναι στο επίκέντρο της προσοχής στην πολιτική της ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικοδομικού αποθέματος της Ευρώπης είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020, αλλά και για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της κλιματικής στρατηγικής, όπως ορίζονται στον οδικό χάρτη οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το 2050.

Στόχος του ερευνητικού έργου ZERO-PLUS (αρκτικόλεξο "Achieving near Zero and Positive Energy Settlements in Europe using Advanced Energy Technology") είναι ο σχεδιασμός νέων κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε χαμηλό κόστος (H2020-EE-2015-1-PPP). Σε αυτό το έργο, θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο, οικονομικά σπονδυλωτό σύστημα για οικισμούς καθαρής μηδενικής ενέργειας (Net Zero Energy Settlements (NZES) σε μια σειρά από μελέτεςς περιπτώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στο ZERO-PLUS, η πρόκληση της σημαντικής μείωσης του κόστους των οικισμών NZE θα επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής τριών παράλληλων στρατηγικών:

  • Αύξηση της αποδοτικότητας των στοιχείων αυτών που παρέχουν άμεσα την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή ενέργειας στον οικισμό NZE.
  • Μείωση του αρχικού κόστους μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών παραγωγής και εγκατάστασης αλλά και χρήσης λιγότερων υλικών και χώρου για συστήματα εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας.
  • Μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της καλύτερης διαχείρισης των φορτίων και των πόρων σε περιφερειακή κλίμακα αντί σε κλίμακα ενός μόνο κτιρίου.

Εικόνες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου


I agree to the processing of my given personal data for the shipment of the ZERO-PLUS newsletter through TUM.

At any given time, without affecting the legitimacy of the processing of my data on the basis of prior approval, I may withdraw my consent until my submission of consent on the basis of Article 6(1) General Data Protection Regulation. Upon receiving my notice of withdrawal of consent, the controller will directly delete all of my personal data from the shipment of the newsletter.

Our processor in the context of the mailing is: rapidmail (www.rapidmail.de).

By law, participants have a right to information, rectification, erasure, restriction of processing, or objection to processing or data portability. Furthermore, participants have a right of complaint and the right to appeal to the Bavarian commissioner for data protection.

Further questions or a withdrawal should be addressed to us (info(at)br2.ar.tum.de) or the data protection (www.datenschutz.tum.de).